Parempaa työhyvinvointia ja työ­kykyä ravitsemuksella

Liity mukaan!

Tervetuloa mukaan Eat@Work-hankkeeseen!

Ilmoita tällä lomakkeella yrityksesi ja työntekijöiden kiinnostus olla mukana Eat@Work-hankkeessa.

Lataa Eat@Work-sovellus

Eat@Work on ensimmäinen hanke, joka tähtää työntekijöiden työhyvinvoinnin lisäämiseen, työn tuottavuuden lisäämiseen ja työkyvyn parantamiseen monipuolisen ravitsemusohjauksen avulla. Hankkeeseen otetaan mukaan Satakunnan alueen PK-yrityksiä.

Hankkeessa osallistujat saavat yksilöllistä ja ryhmämuotoista ravitsemusohjausta. Ohjauksen tukena osallistujat käyttävät hanketta varten kehitettyä mobiiliapplikaatiota. Applikaatio ohjaa ruokailutottumusten parantamiseen ja seurantaan.

Lisäksi tärkeässä roolissa on osallistuvien työpaikkojen ruokailuympäristön kehittäminen erilaisilla toimenpiteillä.

Kaksivuotisen (9/2021-8/2023) hankkeen toteuttaa Satakunnan Ammattikorkeakoulu (SAMK) ja rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hankkeessa luodaan kaikille avoimia työkaluja ja suosituksia työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseen ravitsemuksen avulla. Hanke toteutetaan GDPR-asetusten mukaisesti.

 • Oman ravitsemuksen ja hyvinvoinnin paraneminen, joka näkyy myös työhyvinvointina ja parempana työkykynä sekä fiiliksenä.
 • Mahdollisuus saada luotettavaa tietoa omasta ravitsemuksesta, työhyvinvoinnista ja työkyvystä.
 • Monimuotoinen ravitsemusohjaus opastaa kehittämään omia ruokailutottumuksia.
 • Työntekijöiden työhyvinvointi ja työkyky sekä työn tuottavuus lisääntyy, kun työntekijät voivat paremmin
 • Yrityksen ruokaympäristö paranee hankkeessa tehtyjen muutosten myötä.
 • Mielikuva vastuullisena työnantajana paranee
 • Työntekijä voi työajalla osallistua hankkeen alku- ja loppumittauksiin (2 x 1-1,5h), henkilökohtaiseen ravitsemusohjaukseen (2 x 1-1,5h) sekä ryhmämuotoiseen ohjaukseen (3x 2h) vuoden 2022 aikana. Yrityskohtainen aikataulu suunnitellaan yhdessä yrityksen ja osallistuvien työntekijöiden kesken.
 • Halutessaan yritys voi tarjota työtekijöilleen työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyvät lisämittaukset, hankkeeseen sisältyvien alku- ja loppumittausten lisäksi. Tarkemmat keskustelut asiasta käydään yrityksen oman työterveyskumppanin kanssa.
 • Yritys osallistuu aktiivisesti yrityksen ruokaympäristön (esimerkiksi työntekijän mahdollisuudet ruokailla työaikana, kokoustarjoiluiden sisällöt ym.) kehittämiseen yhdessä hankkeen ravitsemusasiantuntijan kanssa.
 • Yritys viestii hankkeesta aktiivisesti yrityksen sisällä.
 • Työhyvinvoinnin kartoituksen hankkeen alku- ja loppumittauksissa, 2 x henkilökohtaista ravitsemusohjausta ravitsemusasiantuntijan kanssa sekä ryhmämuotoista ravitsemusohjausta 3 kertaa.
 • Saa käyttöön uuden mobiiliapplikaation, joka ohjaa ja motivoi hyviin ruokailutottumuksiin.